Službene obavijesti

Izvješće o provedenom javnom izlaganju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj: 20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13. i 1/18.), općinski načelnik objavio je dana 05. prosinca 2018. godine mogućnost za Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području …

Izvješće o provedenom javnom izlaganju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Read More »

Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj:153/13. i 65/17.) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/18-01/44, Urbroj: 2121/06-01/18-1,od 6.prosinca 2018. god., Općinski načelnik objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA   Javna rasprava s javnim uvidom trajat će četrnaest (14) dana u …

Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka Read More »

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09., 1/13. i 1/18.), općinski načelnik objavljuje dana 05.prosinca 2018.godine mogućnost za JAVNI UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA Javnim …

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Read More »

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2018.godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće: provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata poticanje i promicanje sporta djelovanje sportskih udruga sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša sportsko-rekreacijske aktivnosti građana sportske aktivnosti osoba s teškoćama …

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2018.godinu Read More »

Obavijest o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana

Obavještavamo Vas da je Općina Satnica Đakovačka na temelju Odluke o izradi Plana započela izradu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Satnica Đakovačka. Izmjene i dopune obuhvaćaju: Izmjene vezane za reciklažna dvorišta u naseljima Gašinci i Satnica Đakovačka, omogućavanje izgradnje građevine javne namjene (društveni dom i turističko–informativni centar i sl.) na kč.br 731 …

Obavijest o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana Read More »

Rezultati provjere znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu administrativnog referenta Općine Satnice Đakovačka objavljuje rezultate provjere znanja i sposobnosti kandidata. Intervju se boduje ocjenama od 1 do 8 krenuvši od 1 kao najmanje ocjene do 8 kao najviše. Pismeni dio ispita boduje se na način da je svaki točan odgovor 1 bod. Moguće je …

Rezultati provjere znanja i sposobnosti Read More »

Javni natječaj za prijam u službu referenta za nekretnine

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu referenta za nekretnine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Satnica Đakovačka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme …

Javni natječaj za prijam u službu referenta za nekretnine Read More »

Javni uvid u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13. i 1/18.), općinski načelnik objavljuje dana 23. svibnja 2018.godine mogućnost za JAVNI UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA …

Javni uvid u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Read More »

Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu “Narodne novine” broj 20/18 u članku 7. i 8. propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje provode ovlašteni laboratoriji. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo uz to što je ovlašteni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija za tlo. Obavještavaju se …

Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta Read More »