Službene obavijesti

Izvješće s javne rasprave o 3. izmjenama i dopunama PPUO Općine Satnica Đakovačka

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13. i 65/17), Općina Satnica Đakovačka, kao nositelj izrade Plana, zajedno s odgovornim voditeljem izrade Plana, pripremio je izvjećšće o javnoj raspravi o Prijedlogu 3. Izmjene i dopuna PPUO Satnica Đakovačka.   PRILOZI IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 3IID PPUO SĐ (7. lipnja 2018. godine)

Javni uvid u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13. i 1/18.), općinski načelnik objavljuje dana 23. svibnja 2018.godine mogućnost za JAVNI UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA …

Javni uvid u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RHRead More »

Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu “Narodne novine” broj 20/18 u članku 7. i 8. propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje provode ovlašteni laboratoriji. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo uz to što je ovlašteni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija za tlo. Obavještavaju se …

Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljištaRead More »

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima u postupku pripreme javne nabave (OMV/1/2018)

Sukladno članku 798. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 12/2016) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/2017), naručitelj Općina Satnica Đakovačka, OIB: 92899641323, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka, za predmet nabave “Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Satnica Đakovačka”, Evidencijski broj nabave OMV/1/2018, …

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima u postupku pripreme javne nabave (OMV/1/2018)Read More »

Natječaj za pomoćnog radnika/radnicu

Radno mjesto Mjesto rada: SATNICA ĐAKOVAČKA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 12 Vrsta zaposlenja: Na određeno; javni radovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 21.5.2018. Natječaj vrijedi do: 28.5.2018. Posloprimac Razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola …

Natječaj za pomoćnog radnika/radnicuRead More »

Odluke o financiranju projekata udruga za 2018. godinu

Sukladno članku 26. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 2/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09. i 1/13.), Općinski načelnik donosi ODLUKU o financiranju projekata za provođenje javnih potreba u sportu, kulturi i drugih udruga …

Odluke o financiranju projekata udruga za 2018. godinuRead More »

Produljenje Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Sukladno članku 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/2018) jedinica lokalne samouprave s dosadašnjim korisnicima kojima Ugovori o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske istječu nakon stupanja na snagu Zakona ili s korisnicima kojima su istekli Ugovori prije stupanja na snagu Zakona, ali nisu podnijeli Agenciji zahtjev, a u mirnom su posjedu …

Produljenje Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike HrvatskeRead More »

Natječaji za financiranje udruga za 2018. godinu

Na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i članka 12. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/17.), Jedinstveni upravni odjel na prijedlog Općinskog načelnika …

Natječaji za financiranje udruga za 2018. godinuRead More »

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš

Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09, 1/13. i 1/18.) općinski načelnik donosi ODLUKU o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godine Članak 1. …

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okolišRead More »

Odluka o prikupljanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Na temelju članka 30.stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj:94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj:50/17.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09. i 1/13.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23.siječnja 2018.godine donosi Odluku …

Odluka o prikupljanju miješanog i biorazgradivog komunalnog otpadaRead More »