Odluke

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš

Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09, 1/13. i 1/18.) općinski načelnik donosi ODLUKU o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godine Članak 1. …

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okolišRead More »

Usvojena procjena od velikih rizika na području Općine

Temeljem članka 17. stavak l. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 82/15.) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09 i 1/13) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 2. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2017. godine donosi ODLUKU o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća Općine …

Usvojena procjena od velikih rizika na području OpćineRead More »