Savjet mladih

Savjet mladih savjetodavno je tijelo jedinice lokalne samouprave koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Savjet mladih Općine Satnica Đakovačka ima 5 članova i 5 zamjenika članova koji se imenuju na razdoblje od tri godine.

Članovi Savjeta mladih Općine Satnica Đakovačka

  1. Martina Galović
  2. Danijela Valjetić
  3. Marko Šalković
  4. Ivan Grgurić
  5. Marko Mikešić

Zamjenici članova Savjeta mladih Općine Satnica Đakovačka

  1. Eva Maria Valjetić
  2. Katarina Galović
  3. Vinko Sičaja
  4. Mario Živković
  5. Dejan Kruljac

 

Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Satnica Đakovačka

Izvješće

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Satnica Đakovačka