Civilna zaštita i sigurnost

Jesenska deratizacija od 4.-6. rujna na području Općine Satnica Đakovačka

Tvrtka “Pestrid” d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Satnica Đakovačka u periodu od 4. do 6. rujna 2018. godine. Trovanje štakora provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (na putove njihova kretanja i …

Jesenska deratizacija od 4.-6. rujna na području Općine Satnica Đakovačka Read More »

Provedba proljetne deratizacije na području Općine

Tvrtka “Pestrid” d.o.o. za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu deratizaciju na području Općine Satnica Đakovačka u periodu od 12. do 14. ožujka 2018. Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija: Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC; RATIMOR MEKI MAMAC aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon …

Provedba proljetne deratizacije na području Općine Read More »

Sustavna deratizacija

Obavještavamo mještane Općine Satnica Đakovačka da će se u periodu od 16. do 18.listopada 2017.g. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Trovanje štakora provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaka na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori na putove njihova kretanja i zadržavanja a, na skrovita mjesta na nadin da su nedostupni za sve ne …

Sustavna deratizacija Read More »