Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godine

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine broi 25/13. i 85/15.), Općina Satnica Đakovačka dana 9. veljače 2018. godine objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – javnu raspravu na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018. -2023. godine. Savjetovanje traje od 9. veljače 2018. godine zaključno s danom …

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godineRead More »