Službene obavijesti

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2018.godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće: provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata poticanje i promicanje sporta djelovanje sportskih udruga sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša sportsko-rekreacijske aktivnosti građana sportske aktivnosti osoba s teškoćama …

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2018.godinu Read More »

Obavijest o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana

Obavještavamo Vas da je Općina Satnica Đakovačka na temelju Odluke o izradi Plana započela izradu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Satnica Đakovačka. Izmjene i dopune obuhvaćaju: Izmjene vezane za reciklažna dvorišta u naseljima Gašinci i Satnica Đakovačka, omogućavanje izgradnje građevine javne namjene (društveni dom i turističko–informativni centar i sl.) na kč.br 731 …

Obavijest o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana Read More »

Rezultati provjere znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu administrativnog referenta Općine Satnice Đakovačka objavljuje rezultate provjere znanja i sposobnosti kandidata. Intervju se boduje ocjenama od 1 do 8 krenuvši od 1 kao najmanje ocjene do 8 kao najviše. Pismeni dio ispita boduje se na način da je svaki točan odgovor 1 bod. Moguće je …

Rezultati provjere znanja i sposobnosti Read More »

Javni natječaj za prijam u službu referenta za nekretnine

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu referenta za nekretnine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Satnica Đakovačka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme …

Javni natječaj za prijam u službu referenta za nekretnine Read More »

Javni uvid u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13. i 1/18.), općinski načelnik objavljuje dana 23. svibnja 2018.godine mogućnost za JAVNI UVID U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA …

Javni uvid u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Read More »

Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu “Narodne novine” broj 20/18 u članku 7. i 8. propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje provode ovlašteni laboratoriji. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo uz to što je ovlašteni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija za tlo. Obavještavaju se …

Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta Read More »

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima u postupku pripreme javne nabave (OMV/1/2018)

Sukladno članku 798. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 12/2016) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/2017), naručitelj Općina Satnica Đakovačka, OIB: 92899641323, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka, za predmet nabave “Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Satnica Đakovačka”, Evidencijski broj nabave OMV/1/2018, …

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima u postupku pripreme javne nabave (OMV/1/2018) Read More »

Natječaj za pomoćnog radnika/radnicu

Radno mjesto Mjesto rada: SATNICA ĐAKOVAČKA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 12 Vrsta zaposlenja: Na određeno; javni radovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 21.5.2018. Natječaj vrijedi do: 28.5.2018. Posloprimac Razina obrazovanja: Osnovna škola niži razredi Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola …

Natječaj za pomoćnog radnika/radnicu Read More »

Odluke o financiranju projekata udruga za 2018. godinu

Sukladno članku 26. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 2/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09. i 1/13.), Općinski načelnik donosi ODLUKU o financiranju projekata za provođenje javnih potreba u sportu, kulturi i drugih udruga …

Odluke o financiranju projekata udruga za 2018. godinu Read More »