Zaštita okoliša

Gospodarenjem otpadom

Poštovani sugrađani, od 1. rujna 2014. godine započinje organizirano prikupljanje odvojenog papira i plastike iz svih obiteljskih kuća na području Općine Satnice Đakovačke. Plave kante i žute vrećice iznijeti na mjesto pristupačno za odvoz ljeti do 6:00 sati, zimi do 7:00 sati ujutro.

U plave kante i žute vrećice zabranjeno je odlagati komunalni otpad, lišće, granje i sl.

Odvoženje i prikupljanje plavih kanti vrši se zadnje srijede u mjesecu. Odvoženje i prikupljanje žutih vrećica vrši se zadnji petak u mjesecu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, isti možete prijaviti na popunjenom obrascu za Obrascu za prijavu nepropisno odbačenog otpada.

 

 

Protupožarna zaštita

Dimnjačarska služba

Obavijest-o-namjeri-davanja-koncesije-K01-17

ODLUKA-O-POČETKU-POSTUPKA-DAVANJA-KONCESIJE

DOKUMENATCIJA_ZA_NADMETANJE_-_KONCESIJA_DIMNJAČAR

 

Civilna zaštita

Procjena ugroženosti od požara 2014

Plan zaštite i spašavanja Općine Satnica Đakovačka 2016

Procjena rizika od velikih nesreća 2017 Općina Satnica Đakovačka