Gospodarenje otpadom

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA 2019.

Odluka o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada

Plan gospodarenja otpadom Općine SATNICA ĐAKOVAČKA 2018. – 2023.

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. – 2023.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Poštovani sugrađani, od 1. rujna 2014. godine započinje organizirano prikupljanje odvojenog papira i plastike iz svih obiteljskih kuća na području Općine Satnice Đakovačke. Plave kante i žute vrećice iznijeti na mjesto pristupačno za odvoz ljeti do 6:00 sati, zimi do 7:00 sati ujutro.

U plave kante i žute vrećice zabranjeno je odlagati komunalni otpad, lišće, granje i sl.

Odvoženje i prikupljanje plavih kanti vrši se zadnje srijede u mjesecu. Odvoženje i prikupljanje žutih vrećica vrši se zadnji petak u mjesecu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad, isti možete prijaviti na popunjenom obrascu za Obrascu za prijavu nepropisno odbačenog otpada.

Zaštita okoliša

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš