Prostorni plan uređenja - grafički dio

0 Obuhvat izmjena i dopuna

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

1 Korištenje i namjena površina

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

Plan

1A Pošta i telekomunikacije

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

Plan

2A Energetski sustav

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

Plan

2B Vodnogospodarski sustav

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

Plan

3A Uvjeti korištenja

Bez izmjena

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

Plan

3B Područja primjene posebnih mjera

Bez izmjena

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

Plan

4A Građevinsko područje Satnica Đakovačka

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

Plan

4B Građevinsko područje Gašinci

II. izmjene i dopune

I. izmjene i dopune

Plan