Satnica Đakovačka

 

Gašinci

 

Plan prostornog uređenja Općine Satnica Đakovačka

Prostorni plan i sve izmjene o dopune plana možete pogledati na poveznici ovdje:

https://www.satnica-djakovacka.hr/o-satnici-djakovackoj/prostorni-plan-uredenja-opcine-satnica-djakovacka/