Javni poziv za prodaju starog crijepa

15/03/2015

Novosti

1. Predmet javnog natječaja
Crijep – korišteni
Količina:približno 14500 komada
Početna cijena: 0,70 kn/komad
2. Uvjeti prodaje
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećem propisima Republike
Hrvatske mogu stjecati pokretnine na području Republike Hrvatske.
Crijep se kupuje po sistemu “videno-kupljeno”. Naknadne reklamacije se ne priznaju.
3. Provedba prodaje
Nadmetanje će se održati 20. ožujka 2015. u 10:00 sati u Općini Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka
Crijep se može pogledati svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati uz najavu na telefon: 031 852019.
4. Odabir ponude
Najpovoljnija ponuda smatra se ponuda s najvišom ponudenom cijenom u odnosu na početnu cijenu. Prednost ima ponuditelj koji kupuje ukupnu količinu crijepa.
5. Sklapanje ugovora
U roku 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru sklopit će se kupoprodajni ugovor koji je obostrano obvezujući. Datumom donošenja odluke odabiru smatra se dan objave iste na web stranici općine Satnica Dakovačka.
Crijep se može preuzeti po uplati kupoprodajne cijene. Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku do zakljudenja kupoprodajnog ugovora
poništiti natječaj bez obrazloženja.
Svi eventualni prigovori rješavati će se na licu mjesta s Povjerenstvom za provodenje javne prodaje

Javni poziv možete pogledati OVDJE.

Comments are closed.