Nepropisno odbačeni otpad

Na temelju članka 36.stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine,  broj 94/13.) obveza je jedinice loklane samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Molimo Vas da nas putem obrasca obavijestite ukoliko primjetite nepropisno odbačeni otpad.

Popunjeni obrazac molimo dostaviti na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31421 Satnica Đakovačka ili na e-mail:opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada