Prostorni plan uređenja - grafički dio

0 Obuhvat izmjena i dopuna

0-obuhvat-izmjena-i-dopuna-2IID

II. izmjene i dopune

0 Obuhvat izmjena i dopuna IID

I. izmjene i dopune

1 Korištenje i namjena površina

1-koristenje-i-namjena-povrsina-2IID

II. izmjene i dopune

0 Obuhvat izmjena i dopuna IID

I. izmjene i dopune

1-Koristenje-i-namjena-povrsina

Plan

1A Pošta i telekomunikacije

1A-posta-i-telekomunikacije-2IID

II. izmjene i dopune

1A-posta-i-telekomunikacije-IID

I. izmjene i dopune

1A-Posta-i-telekomunikacije

Plan

2A Energetski sustav

2A-energetski-sustav-2IID

II. izmjene i dopune

2A-energetski-sustav-IID

I. izmjene i dopune

2A-energetski-sustav

Plan

2B Vodnogospodarski sustav

2B-vodnogospodarski-sustav-2IID

II. izmjene i dopune

2B-vodnogospodarski-sustav-IID

I. izmjene i dopune

2b-Vodnogospodarski-sustav

Plan

3A Uvjeti korištenja

Bez izmjena

II. izmjene i dopune

3A-uvjeti-koristenja-IID

I. izmjene i dopune

3A-uvjeti-koristenja

Plan

3B Područja primjene posebnih mjera

Bez izmjena

II. izmjene i dopune

3B-podrucje-primjene-posebnih-mjera

I. izmjene i dopune

3b-Podrucja-promjene-posebnih-mjera

Plan

4A Građevinsko područje Satnica Đakovačka

4A-gradjevinsko-podrucje-satnica-djakovacka-2IID

II. izmjene i dopune

4A-gradjevinsko-podrucje-satnica-djakovacka-IID

I. izmjene i dopune

4A Građevinsko područje Satnica Đakovačka

Plan

4B Građevinsko područje Gašinci

4B-gradjevinsko-podrucje-gasinci-2IID

II. izmjene i dopune

4B Građevinsko područje Gašinci IID

I. izmjene i dopune

4B-gradjevinsko-podrucje-gasinci

Plan