Obavijest o postupku izrade Strateškog razvojnog programa

16/05/2016

Novosti

Općina Satnica Đakovačka je na temelju Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Satnica Đakovačka u postupku izrade Strateškog razvojnog programa općine. Kako bi izrada Strateškog razvojnog programa bila što objektivnija, pozivamo Vas da svojom nazočnošću na radionici pomognete pri definiranju puta i postavljanja dugoročnih ciljeva, razvojne prioritete, mjera i aktivnosti ka održivom razvoju svih naselja Općine Satnica Đakovačka.

 Strateški razvojni program Općine Satnica Đakovačka 2016 – 2020  u  cijelosti će biti financiran kroz podmjeru 7.1.1. „Sastavljanje i  ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne ,samouprave iz Programa ruralnog razvoja. Izrada ovog dokumenta, omogućiti će Općini Satnica Đakovačka da odgovori na pitanje u kojem smjeru treba ići razvoj i na  koji ga način ostvariti, te dati realnu sliku o potrebama svih subjekata i skupina u društvu.

Radionice će se održati u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka, u srijedu, 18.05.2016. godine u 19:30 sati.

Comments are closed.