Obavijest o sufinanciranju učeničkih karata

18/09/2014

Novosti

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo učenike i studente s područja Općine Satnica Đakovačka da Općina Satnica Đakovačka ne sudjeluje u sufinanciranju mjesečnih karata.

Učenici i studenti koji namjeravaju koristiti usluge prijevoza tvrtke Panturist d.d. iznos od 10% cijene mjesečne karte podmirivati će sami.

Učenici i studenti koji namjeravaju koristiti usluge prijevoza tvrtke APP, ne sudjeluju u sufinanciranju mjesečne karte, uslugu prijevoza koriste besplatno.

Comments are closed.