OPĆI PODACI

Sjedište: 31421 Satnica Đakovačka, Ulica Ante Starčevića 28

IBAN: HR9024020061838100005

Tel: (031) 852 – 019

Telefax: (031) 852 – 156


 Površina: 45 km2

Poljoprivredne površine: 3.670 ha

Šumske površine: 154 ha

Broj naselja: 2

Naselja: Gašinci, Satnica Đakovačka

Broj stanovnika (popis 20011-2013.): 2.123

Broj kućanstava: 747

Broj škola: Osnovna škola Satnica Đakovačka i područna škola Gašinci