POZIV KANDIDATIMA NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave (Narodne novine broj:86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog Upravnog odjela

P O Z I V A kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja na pisanu provjeru znanja.

Poziv možete preuzeti OVDJE