POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUšTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA ZA 2016. GODINU

Načelnik Općine Satnica Đakovačka raspisuje poziv za predlaganje programa javnih potreba
u društvenim djelatnostima Općine Satnica Dakovačka iz sredstava Proračuna Općine Satnica
Đakovačka za 2016. godinu.
Poziv se objavljuje na web stranici Općine Satnica Đakovačka www.satnica-djakovacka.hr i
oglasnoj ploči Općine Satnica Đakovačka.
Poziv je otvoren do 27.listopada20l5. godine.

POZIV

PRIJAVNICA