Službena lista (Zaključak)

Na temelju članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka br. 1/09. i 1/13.) i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (Klasa: 370-02/14-1/55. Urbroj: 2121/06-01/14-1) Povjerenstva za pregled i ocjenu prijava u provedbi javnog natječaja za program ” Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća” na području Općine Satnica Đakovačka, načelnik Općine Satnica Đakovačka dana 07.studenoga 2014. donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja u programu ” Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća” na području Općine Satnica Đakovačka.
ZAKLJUČAK možete pogledati OVDJE.