Temeljem čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15.) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su objaviti godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2018. g.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. g.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2016. g.

Financijski izvještaji Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016. g.

Financijski izvještaji Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 01.01.2016. – 30.09.2016. g.

Financijski izvještaji Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

Financijski izvještaji Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 01.01.2016. – 31.03.2016. g.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. g.

Financijski izvještaji Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. g.

Financijski izvještaji Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 01.01.2015. – 30.06.2015. g.

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. g.

Financijski izvještaji Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 01.01.2014. – 31.12.2014. g.