Javna nabava
Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) nisu ispunjeni uvjeti koji bi doveli do sukoba interesa predstavnika Općine Satnica Đakovačka, kao javnog naručitelja, u provođenju postupaka javne nabave.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave – 27.02.2019. g.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave – 01.09.2017. g.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave – 13.04.2017. g.

Pravilnik o provođenju nabave za robu i usluge procjenjene vrijednosti od 200.000 kn i radova do 500.000 kn

Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000 kn za robu i usluge i 500.000 kn za radove

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16.) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili
neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  • ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je Općina Satnica Đakovačka sukladno članku 76. stavka 2. točke 1. Zakona u sukobu interesa:

  1. Telematika – popravak i održavanje električnih aparata, Kralja Tomislava 70, 31421 Satnica Đakovačka
  2. EURO KONZULTACIJE d.o.o., Kralja Tomislava 61, 31 421 Satnica Đakovačka

Popis gospodarskih subjekata – sukob interesa, listopad 2018.

Popis gospodarskih subjekata – sukob interesa – OMV/4/2018, listopad 2018.

IZJAVE

IZJAVA – ŽELJKO ŠIMIĆ

IZJAVA – BOŽANA KOVAČIĆ

IZJAVA – IVAN ŽULJ

IZJAVA – TIHANA DUVNJAK


POSTUPCI JAVNE NABAVE

Poziv za dostavu ponude – Usluge sustavne deratizacije

Poziv za dostavu ponude – Osiguranje imovine i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Poziv za dostavu ponude – Usluge izrade Strategije razvoja Općine Satnica Đakovačka

Poziv na dostavu ponude – Nabava radova toplinske izolacije pročelja

Poziv na dostavu ponude – Izmjena postojeće unutrašnje stolarije i unutrašnje uređenje

Poziv na dostavu ponude – Građevinski radovi na krovištu i iznad stropa Doma Kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti

Troškovnik građevinskih radova na krovištu i iznad stropa kata Doma kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti

Dokumentacija- Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnja višenamjenske javne građevine u Satnici Đakovačkoj

Prijedlog projektnog zadatka – Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinse dozvole i izgradnju višenamjenske javne građevine u Satnici Đakovačkoj