Mjesni odbori

Mjesni odbor je oblik mjesne samouprave koji se osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Na području Općine Satnica Đakovačka djeluju dva mjesna odbora; Mjesni odbor Satnica Đakovačka i Mjesni odbor Gašinci.

 

Statutarna odluka o ukidanju mjesnih odbora

Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama statuta Općine Satnica Đakovačka od 28. siječnja 2018. godine, donesenoj na 5. sjednici Općinskog vijeća, ukinuti su mjesni odbori. Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u službenom glasniku.

II Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

 

Izbori za mjesne odbore