Članovi Općinskog vijeća (saziv 2017. godine)

Predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.
Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka ima 11 članova.

 

Članovi Općinskog vijeća:

 1. SLAVKO SIČAJA (HNS)
 2. MARTINA BODONJI ROGALO (HNS)
 3. IVAN KUNA (HNS) – predsjednik
 4. ANAMARIJA ŽONKA (HNS)
 5. MARIO ŽIVKOVIĆ (HNS) – zamjenik predsjednika
 6. LIDIJA KORPAR (HNS)
 7. JOZO RAIČ (HDZ)
 8. IVICA SOLDAT (HDZ)
 9. STJEPAN SVALINA (HDZ)
 10. IVAN GALOVIĆ (HSS)
 11. PERO CAREVIĆ (HSU)

Predsjednik vijeća je IVAN KUNA, mag.ing.agr., a zamjenik MARIO ŽIVKOVIĆ.

 

 Prethodni saziv Općinskog vijeća