Sjednice Općinskog vijeća (saziv 2013. godine)

Predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.
Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka ima 11 članova.

Predsjednica Općinskog vijeća do listopada 2015. bila je Štefanije Zovko, mag. iur., a zamjenik predsjednice Željko Miler. Od listopada 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: PERO CAREVIĆ (HSU)
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA VIJEĆA: DRAGAN SVALINA (nezavisni)

Općinsko vijeće čine:

 1. JOZO RAIČ (HDZ)
 2. ANTUN FRANJIĆ (HDZ)
 3. IVICA SOLDAT (HDZ)
 4. IVAN KUNA (HNS)
 5. PERO CAREVIĆ (HSU)
 6. ŠTEFANIJA ZOVKO (SDP)
 7. IVAN ŠALKOVIĆ (SDP)
 8. ŽELJKO MILER (HDSSB)
 9. ANTUN TARNAJ (HSS)
 10. DRAGAN SVALINA (nezavisni)
 11. ŽELJKO BARIŠIĆ JAMAN (HSP)

Sjednice Općinskog vijeća: