OPĆINSKO VIJEĆE

Nakon održanih lokalnih izbora 21.svibnja 2017.godine  općinski načelnik je Željko Šimić, a zamjenik općinskog načelnika Vinko Sičaja.

Općinsko vijeće ima slijedeće članove:

 1. SLAVKO SIČAJA                         (HNS)

 2. MARTINA BODONJI ROGALO  (HNS)

 3. IVAN KUNA                           (HNS)

 4. ANAMARIJA ŽONKA (HNS)

 5. MARIO ŽIVKOVIĆ                     (HNS)

 6. LIDIJA KORPAR                         (HNS)

 7. JOZO RAIČ                           (HDZ)

 8. IVICA SOLDAT                         (HDZ)

 9. STJEPAN SVALINA                    (HDZ)

 10. IVAN GALOVIĆ                        (HSS)

 11. PERO CAREVIĆ                        (HSU)

 Predsjednik vijeća jeIVAN KUNA, mag.ing.agr., a zamjenik MARIO ŽIVKOVIĆ.

 _________________________________________________________________

Predsjednica Općinskog vijeća do listopada 2015. bila je Štefanije Zovko, mag. iur., a zamjenik predsjednice Željko Miler. Od listopada 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: PERO CAREVIĆ (HSU)

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA VIJEĆA: DRAGAN SVALINA (nezavisni)

Općinsko vijeće čine:

1. JOZO RAIČ (HDZ)

2. ANTUN FRANJIĆ (HDZ)

3. IVICA SOLDAT (HDZ)

4. IVAN KUNA (HNS)

5. PERO CAREVIĆ (HSU)

6. ŠTEFANIJA ZOVKO (SDP)

7. IVAN ŠALKOVIĆ (SDP)

8. ŽELJKO MILER (HDSSB)

9. ANTUN TARNAJ (HSS)

10. DRAGAN SVALINA (nezavisni)

11. ŽELJKO BARIŠIĆ JAMAN (HSP)