Besplatna izrada kućnih priključaka (cijevi i kanalizacijski materijal) za stanovnike Općine

Općina Satnica Đakovačka uključena je u projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo". Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni...
Read More
Besplatna izrada kućnih priključaka (cijevi i kanalizacijski materijal) za stanovnike Općine

Općina Satnica Đakovačka isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć studentima

Općina Satnica Đakovačka pomaže studente s područja Općine Satnica Đakovačka, sukladno Odluci o isplati jednokratne novčane pomoći studentima (Službeni glasnik...
Read More
Općina Satnica Đakovačka isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć studentima

Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj:153/13. i 65/17.) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa:...
Read More
Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka

Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica...
Read More
Javni uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Započela provedba projekta “Gospodarim otpadom”

Prvi radni sastanak za provedbu projekta „Gospodarim otpadom“ održan je 9. studenog 2018. godine, prilikom je kojega je općinski načelnik...
Read More
Započela provedba projekta “Gospodarim otpadom”

SLUŽBENE OBAVIJESTI

Kategorija za prikaz natječaja i službenih obavijesti propisanih Zakonima te dokumenata za SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU. Cijelu kategoriju pogledajte na poveznici NATJEČAJI I SLUŽBENE OBAVIJESTI

TRANSPARENTNOST RADA

Savjetovanje sa javnošću

Nacrti dokumenata koji su dani na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Financijska izvješća

Periodični polugodišnji i godišnji financijski izvještaji koji sadržavaju bilancu, prihode i rashode te obveze Općine.

Javna nabava

Prikaz plana javne nabave Općine za nabavu roba, rada i usluga od drugih subjekata.

Prostorni plan uređenja

Tekstualni i kartografski prikazi aktualnog plana prostornog uređenja Općine Satnica.

Sve vijesti i događanja iz društvenog života možete pogledati na poveznici VIJESTI I DOGAĐANJA.

Pokreni video

Lokalna akcijska grupa “Strossmayer” – ako vas zanima što je LAG odnosno Lokalna akcijska grupa, više o tome pogledajte u priloženom promotivnom animiranom videu.

RAZVOJ OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

Preuzmite publikacije Općine Satnica Đakovačka o planovima razvoja Općine.

svibanj, 2017. godine

Još od kako je u lipnju 2013. godine preuzeo dužnost općinskog načelnika, a s njom i veliku odgovornost, Željko Šimić, načelnik Općine Satnica Đakovačka, ustrajno radi na njezinom razvoju, sve na dobrobit žitelja ovog kraja.

prosinac, 2014. godine

Općinska politika je nešto vrlo konkretno i svakodnevno treba biti u službi i na dobrobit svih mještana općine. Po tome bi Općina Satnica Đakovačka mogla biti dobar uzor mnogima u Hrvatskoj.

Strateški razvojni program

Strateškim dokumentom donosi se vizija razvoja jedinica lokalne samouprave, koja odražava najbolju moguću budućnost koja se može predvidjeti, što ona želi postići i kako će jedinica lokalne samouprave izgledati kada ostvari postavljene ciljeve.

NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD

Na temelju članka 36.stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13.) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Molimo Vas da nas putem obrasca obavijestite ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad.

telefon: 031/852-019       e-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr        poštom: Obrazac za nepropisno odbačen otpad

PRIJAVITE LOKACIJE NA KOJIMA SE NALAZI AMBROZIJA

Sukladno članku 2. Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosiaartemisiifolia L. (Narodne novine broj: 72/07.) vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotokovima i kanalima te površinama uz vodotokove i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

telefon: 031/852-019       e-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr        poštom: Obrazac za prijavu lokacije ambrozije

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

Općina Satnica Đakovačka
Ulica Ante Starčevića 28
31421 Satnica Đakovačka
OIB: 92899641323
Žiro-račun: HR9024020061838100005

TELEFONI I RADNO VRIJEME

Telefon: 031/852-019
Fax: 031/852-156
Email: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 radnim danom