Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 2/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021.godinu Predmet ovog … Više

Godišnji plan javnih natječaja za 2021. godinu

Ovim Planom utvrđuje se godišnji raspored natječaja, javnih poziva i drugoj programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Općine Satnica Đakovačka.   Godišnji plan javnih natječaja 2021.godina

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 5. Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka u k.o. Gašinci i k.o. Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:4/20.) Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje i davanja u zakup nekretnina u vlasništvu … Više

Potpisan ugovor za izvođenje radova za poboljšanje energetske učinkovitosti javne zgrade

Dana 5. siječnja 2021.godine potpisan je ugovor za izvođenje radova na „Poboljšanje energetske učinkovitosti javne zgrade”. Radovi će se izvoditi u naselju Gašinci na zgradi Društvenog doma. Predmet nabave je dio aktivnosti iz projekta E2P2 – „Energy efficient public power“ … Više

Obavijest umirovljenicima s područja Općine Satnica Đakovačka

Pozivaju se umirovljenici s područja Općine Satnica Đakovačka koju su u 2020. godini ostvarili pravo na mirovinu, a čija mirovina ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna, da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka putem telefona: 031/852-019. Umirovljenici … Više

Dodjela jednokratnih novčanih pomoći studentima

Obavještavaju se studenti sa područja Općine Satnica Đakovačka kojiispunjavaju slijedeće kriterije: Redovno pohađanje studija Izvanredno pohađanje studija uz redovno polaganje ispite i upisivanjaakademske godine Imaju prebivalište na području Općine Satnica Đakovačkada se jave u Jedinstveni upravni odjel do 14.12.2020. godine … Više

Skip to content