SLUŽBENE OBAVIJESTI

Kategorija za prikaz natječaja i službenih obavijesti propisanih Zakonima te dokumenata za SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU. Cijelu kategoriju pogledajte na poveznici NATJEČAJI I SLUŽBENE OBAVIJESTI

TRANSPARENTNOST RADA

Savjetovanje sa javnošću

Nacrti dokumenata koji su dani na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Financijska izvješća

Periodični polugodišnji i godišnji financijski izvještaji koji sadržavaju bilancu, prihode i rashode te obveze Općine.

Javna nabava

Prikaz plana javne nabave Općine za nabavu roba, rada i usluga od drugih subjekata.

Prostorni plan uređenja

Tekstualni i kartografski prikazi aktualnog plana prostornog uređenja Općine Satnica.

Sve vijesti i događanja iz društvenog života možete pogledati na poveznici VIJESTI I DOGAĐANJA.

Pokreni video

Lokalna akcijska grupa “Strossmayer” – ako vas zanima što je LAG odnosno Lokalna akcijska grupa, više o tome pogledajte u priloženom promotivnom animiranom videu.

RAZVOJ OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

Preuzmite publikacije Općine Satnica Đakovačka o planovima razvoja Općine.

svibanj, 2017. godine

Još od kako je u lipnju 2013. godine preuzeo dužnost općinskog načelnika, a s njom i veliku odgovornost, Željko Šimić, načelnik Općine Satnica Đakovačka, ustrajno radi na njezinom razvoju, sve na dobrobit žitelja ovog kraja.

prosinac, 2014. godine

Općinska politika je nešto vrlo konkretno i svakodnevno treba biti u službi i na dobrobit svih mještana općine. Po tome bi Općina Satnica Đakovačka mogla biti dobar uzor mnogima u Hrvatskoj.

Strateški razvojni program

Strateškim dokumentom donosi se vizija razvoja jedinica lokalne samouprave, koja odražava najbolju moguću budućnost koja se može predvidjeti, što ona želi postići i kako će jedinica lokalne samouprave izgledati kada ostvari postavljene ciljeve.

NEPROPISNO ODBAČEN OTPAD

Na temelju članka 36.stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13.) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Molimo Vas da nas putem obrasca obavijestite ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad.

telefon: 031/852-019       e-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr        poštom: Obrazac za nepropisno odbačen otpad

PRIJAVITE LOKACIJE NA KOJIMA SE NALAZI AMBROZIJA

Sukladno članku 2. Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosiaartemisiifolia L. (Narodne novine broj: 72/07.) vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotokovima i kanalima te površinama uz vodotokove i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

telefon: 031/852-019       e-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr        poštom: Obrazac za prijavu lokacije ambrozije

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

Općina Satnica Đakovačka
Ulica Ante Starčevića 28
31421 Satnica Đakovačka
OIB: 92899641323
Žiro-račun: HR9024020061838100005

TELEFONI I RADNO VRIJEME

Telefon: 031/852-019
Fax: 031/852-156
Email: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 radnim danom