Impresum

Naziv publikacije:

Općina Satnica Đakovačka – službena internet stranica

Adresa (URL):

Izdavač:

Općina Satnica Đakovačka
Ulica Ante Starčevića 28
31421 Satnica Đakovačka

Uredništvo:

Općina Satnica Đakovačka
Ulica Ante Starčevića 28
31421 Satnica Đakovačka
OIB: 92899641323
IBAN: HR9024020061838100005

Tel: 031/ 852-019
Fax: 031/852-156
email: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

Programsko rješenje:

Internet stranica izrađena je uz pomoć WordPress sustava upravljanja sadržajem. Optimizirana je za moderne internet preglednike (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari) kao i za mobilne uređaje opremljene HTML5 kompatibilnim preglednicima. Na starijim preglednicima stranice mogu izgledati drugačije.

Sadržaj:

Službene informacije o Općini Satnica Đakovačka, službeni dokumenti lokalne samouprave i komunikacijski servisi građana i lokalne samouprave, vijesti, javni pozivi, prezentacija lokalne sredine, fotografije, multimedijalni prilozi.

Fotografije i grafičke ilustracije:

Općina Satnica Đakovačka, Domagoj Pavić