Impresum

Naziv publikacije

Općina Satnica Đakovačka – službena internet stranica

Internet adresa (URL)

https://www.satnica.djakovacka.hr

Izdavač

Općina Satnica Đakovačka
Ulica Braće Radića 3
31421 Satnica Đakovačka

Uredništvo

Općina Satnica Đakovačka
Ulica Braće Radića 3
31421 Satnica Đakovačka
OIB: 92899641323
IBAN: HR9024020061838100005
Tel: 031/852-019
Fax: 031/852-156
email: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

Programsko rješenje

Internet stranica izrađena je uz pomoć WordPress sustava upravljanja sadržajem. Optimizirana je za moderne internet preglednike (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari) kao i za mobilne uređaje opremljene HTML5 kompatibilnim preglednicima. Na starijim preglednicima stranice mogu izgledati drugačije.

Sadržaj

Službene informacije o Općini Satnica Đakovačka, službeni dokumenti lokalne samouprave i komunikacijski servisi građana i lokalne samouprave, vijesti, javni pozivi, prezentacija lokalne sredine, fotografije, multimedijalni prilozi.

Fotografije i grafičke ilustracije

Općina Satnica Đakovačka
Domagoj Pavić
www.unsplash.com
Plavi link j.d.o.o.

Skip to content