Registar dokumenata

Registar dokumenata

Odluka da nije potrebna strateška procjena

Odluka o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada

Plan gospodarenja otpadom Općine SATNICA ĐAKOVAČKA 2018. – 2023.

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. – 2023.

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš

 

Procjena ugroženosti od požara 2014

Plan zaštite i spašavanja Općine Satnica Đakovačka 2016

Procjena rizika od velikih nesreća 2017 Općina Satnica Đakovačka

 

Obavijest-o-namjeri-davanja-koncesije-K01-17

ODLUKA-O-POČETKU-POSTUPKA-DAVANJA-KONCESIJE

DOKUMENATCIJA_ZA_NADMETANJE_-_KONCESIJA_DIMNJAČAR

 

III. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JUO

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U JED. UPRAVNOM ODJELA OPĆINE ZA 2018. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU JED. UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ZA 2018. GODINU

PLAN PRIJMA U SLUŽBU JED. UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ZA 2018. GODINU

 

Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Satnica Đakovačka

Izvješće

 

Skip to content