Projekt “Gospodarim otpadom”

Pozivi na dostave ponuda za projekt “Gospodarim otpadom”

Temeljem članka 2. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka donosi Odluke o početku postupka jednostavne nabave usluga i roba:

  1. Upravljanje projektom Gospodarim otpadom
  2. Nabava usluga za pripremu i emitiranje radio i TV spota te izradu mrežne stranice za projekt Gospodarenje otpadom
  3. Nabava usluga i robe za organizaciju igrokaza, natjecanja i obilježavanja Dana planeta Zemlje za projekt Gospodarim otpadom
  4. Nabava usluga za sadržajnu i metodološku pripremu i provedbu radionica za projekt Gospodarim otpadom
  5. Izrada plakata, letaka, bojanki za projekt Gospodarim otpadom

Započela provedba projekta “Gospodarim otpadom”

Prvi radni sastanak za provedbu projekta „Gospodarim otpadom“ održan je 9. studenog 2018. godine, prilikom je kojega je općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka, Željko Šimić, potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, broj: KK.06.3.1.07.0086.

Na radnom sastanku su sudjelovali predstavnici općina u kojima se provodi projekt, a to su: Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Viškovci i Vuka. Projekt se sufinancira iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ciljane skupine su predškolska i školska djeca, umirovljenici, žene, svi stanovnici jedinica lokalne samouprave u kojima se provodi projekt te odgojno – obrazovne usluge, a provodit će se tijekom 12 mjeseci.

Cilj projekta je izgradnja svijesti mještana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom i reciklabilnim otpadom na područjima jedinica lokalne samouprave uključenima u projekt. Naglasak se stavlja na provedbu aktivnosti gospodarenja otpadom koje dovode do:

  1. sprječavanja nastanka otpada
  2. ponovne uporabe
  3. kompostiranja
  4. pravilnog odvajanje otpada u kućanstvu.

Tijekom projekta održat će se radionice o temi gospodarenja otpadom, natjecanja za osnovnoškolsku djecu s prigodnim nagradama, uspostavit će se zajednička mrežna stranica, obilježit će se Dan planeta Zemlje, priredit će se kostimirani igrokaz i predstave za djecu na temu održivog gospodarenja otpadom u suradnji s matičnim osnovnim školama u općinama uključenima u projekt. Uz navedene aktivnosti, projekt će biti vidljiv za sve mještane putem letaka, plakata, TV i radio spota i emisija na temu gospodarenja otpadom u cilju promidžbe ovoga projekta.

Vrijednost projekta je 514.875,00 kn, bespovratna sredstva iznose 437.643,75 kn (85%), ostatak od 15% vrijednosti projekta financirati će jedinice lokalne samouprave uključene u projekt. Posredničko tijelo razine 1 u provedbi ovoga projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok je Posredničko tijelo razine 2, u provedbi Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.

Skip to content