Izvješća nezavisnih vijećnika

Izvješća nezavisnih vijećnika

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” br. 24/11 i 61/11) nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Satnica Đakovačka objavljuju programe rada, financijske planove, izvješća o donacijama i obrasce.

 

Završna izvješća nezavisnih vijećnika 2017. godina

 

Godišnja izvješća nezavisnih vijećnika 2017. godina

 


Polugodišnja izvješća nezavisnih vijećnika 2017. godina

 

 


Izvješća nezavisnih vijećnika 2016. godina

 


Izvješća nezavisnih vijećnika 2015. godina

 


 

 

Skip to content