Izvješća nezavisnih vijećnika

Izvješća nezavisnih vijećnika

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” br. 24/11 i 61/11) nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Satnica Đakovačka objavljuju programe rada, financijske planove, izvješća o donacijama i obrasce.

 

Završna izvješća nezavisnih vijećnika 2017. godina

 

Godišnja izvješća nezavisnih vijećnika 2017. godina

 


Polugodišnja izvješća nezavisnih vijećnika 2017. godina

 

 


Izvješća nezavisnih vijećnika 2016. godina

 


Izvješća nezavisnih vijećnika 2015. godina