Dimnjačarska služba

Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine” br. 68/18, 110/18), BUDROVAC-Obrt za dimnjačarske usluge i završne radove, vl. Matija Budrovac, Budrovci, S. Lehote 59, OIB: 56232089923 koji je ovlašteni koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine, a uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Satnica Đakovačka, donosi sljedeće:

OPĆE UVJETE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Ovim uvjetima o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Satnica Đakovačka (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja uslužne komunalne djelatnosti – usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge na području Općine Satnica Đakovačka.

 

PRILOZI

Opći uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova

Skip to content