Proračun

PRORAČUN za 2020. godinu

 

 

PRORAČUN ZA 2019. godinu

 

PRORAČUN ZA 2018. godinu

 

PRORAČUN ZA 2017. godinu

 

PRORAČUN ZA 2016. godinu

 

PRORAČUN ZA 2015. g.


Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2015. g.

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2015. g.

Prve izmjene i dopune proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2015. g.

Proračun Općine Satnica Đakovačka za 2015. godinu

Vizualizacija proračuna za 2015. godinu - po stanovniku

 

PRORAČUN ZA 2014. g.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2014. g.

Druge izmjene i dopune proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2014. g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2014. g.