Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslove bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Satnica Đakovačka.

 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka

Ivan Žulj, dipl. oec. – Stručni savjetnik za računovodstvo i financije

 

Blaženka Valjetić, Administrativni referent

 

Skip to content