Javna nabava – Planovi i registri

Javna nabava 2023. godina

Plan nabave za 2023.godinu

 

Javna nabava 2022. godina

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu, 13. siječnja 2022. godine

Plan nabave za 2022. godinu

 

Javna nabava 2021. godina

Plan nabave 2021.

 

Javna nabava 2020. godina

IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave

VII. Izmjene i dopune Plana nabave

VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020

III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

I.Izmjene i dopune Plana nabave za 2020

Plan nabave za 2020.godinu

 

Javna nabava 2019. godina

X.Izmjene i dopune Plana nabave

IX.Izmjene i dopune Plana nabave

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave

VII.Izmjene i dopune Plana nabave

VI.Izmjene i dopune Plana nabave

V.Izmjene i dopune Plana nabave

IV.Izmjene i dopune Plana nabave

III.Izmjene i dopune Plana nabave

II.Izmjene i dopune Plana nabave

I.Izmjene i dopune Plana nabave

Plan Nabave 2019

Registar ugovora 2019

Plan Nabave_ Općina Satnica Đakovačka – 2019

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

 

Javna nabava 2018. godina

Plan Nabave 2018

 

Javna nabava 2017. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2017. godini

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017.godinu

Plan nabave za 2017. g.

 

Javna nabava 2016. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. g.

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave za 2016. g.

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.

I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. g.

Plan nabave za 2016. g.

 

Javna nabava 2015. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. g.

Registar sklopljenih ugovora bagatelne nabave za 2015. g.

Ostali-sklopljeni-ugovori za 2015. g.

II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.

I. izmjene i dopune plana nabave za 2015. g.

Plan nabave za 2015. g.

 

Javna nabava 2014. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. g.

II. izmjene i dopune plana nabave za 2014. g.

I. izmjene i dopune plana nabave za 2014. g.

Plan nabave za 2014. g.

Skip to content