Mjesec: srpanj 2023.

Odluka o izuzimanju obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića

Temeljem članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 46. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni … Više

Skip to content