Prijavite lokacije ambrozije

Prijavite lokacije na kojima se nalazi ambrozija

Sukladno članku 2. Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije –Ambrosiaartemisiifolia L. (Narodne novine broj: 72/07.) vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotokovima i kanalima te površinama uz vodotokove i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

telefon: 031/852-019

e-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr 

poštom: Obrazac za prijavu lokacije ambrozije

 

 

Skip to content