Prijava nepropisno odbačenog otpada

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Na temelju članka 36.stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13.) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Molimo Vas da nas putem obrasca obavijestite ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad.

telefon: 031/852-019

e-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

poštom: Obrazac za nepropisno odbačen otpad

Skip to content