Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 5. Zaključka o provođenju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka u k.o. Gašinci i k.o. Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/22.) Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje i davanje u zakup pokretnina i nekretnina u vlasništvu Općine objavljuje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Obrazac ponude

Izjava o sklapanju ugovora i podmirenju troškova

Izjava o prihvaćanju uvjeta javnog natječaja

Izjava o roku valjanosti ponude

Privola za korištenje osobnih podataka

Skip to content