Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 5. Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka u k.o. Gašinci i k.o. Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:4/20.) Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje i davanja u zakup nekretnina u vlasništvu Općine (dalje u tekstu: Povjerenstvo) objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Predmet prodaje su nekretnine:

 1. kč.br.37., k.o. Gašinci, vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 28/42, ukupne površine oranica 626 m2
 2. kč.br.275., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 2/40, ukupne površine voćnjak 4689 m2
 3. kč.br.248., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/13, ukupne površine oranica 907 m2 i voćnjak površine 1578 m2
 4. kč.br.167., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 4/12, ukupne površine oranica 833 m2 i voćnjak površine 660 m2
 5. kč.br.192., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1, ukupne površine dvorište 636 m2 , izgrađeno zemljište površine 54 m2 i izgrađeno zemljište površine 11 m2
 6. kč.br.557., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 2/3, ukupne površine oranica 3185 m2
 7. kč.br.124., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1, ukupne površine vrt 349 m2, voćnjak 809 m2, dvorište 518 m2, izgrađeno zemljište 135 m2, izgrađeno zemljište 34 m2, izgrađeno zemljište 25 m2
 8. kč.br.249., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/3, ukupne površine voćnjak 1071 m2 , livada površine 5154 m2 , izgrađeno zemljište 210 m2
 9. kč.br.290., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1, ukupne površine oranica 1278 m2,
 10. kč.br.31., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1, ukupne površine vrt 1130 m2
 11. kč.br.276., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1, ukupne površine vrt 417 m2 , voćnjak površine 1938 m2
 12. kč.br.128/2., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1, ukupne površine vinograd 861 m2
 13. kč.br.457/2., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1, ukupne površine oranica 2345 m2
 14. kč.br.155., k.o. Satnica Đakovačka vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/3 ukupne površine oranice 2457 m2

 

PRILOZI

Javni natječaj – prodaja nekretnina – za objavu

Izjava o sklapanju ugovora i podmirenju troškova

Obrazac ponude

Privola za korištenje osobnih podataka

Izjava o roku valjanosti ponude

Izjava o prihvaćanju uvjeta javnog natječaja

Skip to content