NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNIK/CA ZA POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0298 u okviru otvorenog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ,,Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ i članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe ,,Strossmayer“ od 15. ožujka 2018. godine, predsjednica Lokalne akcijske grupe ,,Strossmayer“ dana 21.06.2023. godine raspisuje:

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: „Radnik/ca za pomoć starijim i nemoćnim osobama“, u sklopu projektnih aktivnosti na programu zapošljavanja žena – Zaželi – faza III, projekt „Korisne za zajednicu“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0298, a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Trajanje radnog odnosa: 1 mjeseci

Broj radnika koji se traži: Općina Satnica Đakovačka : 1,

Mjesto rada: općina Satnica Đakovačka

Opis poslova za radno mjesto „Radnik/ca za pomoć starijim i nemoćnim osobama“:
– dostava namirnica
– pomoć u pripremi jednostavnih obroka
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
– pomoć pri pranju i glačanju rublja,
– ostale usluge pomoći u svrhu održavanja čistoće kućanstva
– pomoć pri oblačenju i svlačenju
– briga o higijeni i osobnom izgledu
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, vršenje usluge plaćanje računa,
dostava pomagala za održavanje zdravstvenog stanja)
– odlazak u nabavku namirnica
– pomoć u socijalizaciji
– pružanje psihosocijalne podrške kroz razgovor i druženje
– pratnja i pomoć različitim socijalnim aktivnostima.

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
– punoljetnost
– najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

  1. Zamolbu za posao
  2. Životopis
  3. Preslika isprave o stečenom stupnju obrazovanja
  4. Vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Javnog poziva
  5. Vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata da je suglasan s korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Javnog poziva.
  6. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat može biti pozvan predočiti izvornik.

Prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnice teže zapošljivih ili ranjivih skupina koje svoju prednost dokazuju navedenim dokumentima koje su obvezne priložiti uz prijavu na Javni poziv:
– Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
– Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju       ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
– Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
– Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

-Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
– Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
– Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
– Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Prijave na Javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenje prijava:

  • Preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za Javni poziv – projekt „Korisne za zajednicu“ program zapošljavanja žena Zaželi – faza III“, na adresu: Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“, Splitska 21, 31 400 Đakovo
  • Ili neposredno donijeti u zatvorenoj omotnici  s naznakom „Za Javni poziv – „Korisne za zajednicu“ Zaželi faza III“, na adresu: Lokalna akcijska grupa Strossmayer“, Splitska 21, 31400 Đakovo
  • ili putem e-maila: lagstrossmayer.zazeli@gmail.com s naznakom „Za Javni poziv – projekt „Korisne za zajednicu“ Zaželi faza III“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas podnose se zaključno sa 28. lipnja 2023. godine. Sve prijave bez obzira na način slanja ili dostave moraju biti zaprimljene od strane LAG-a „Strossmayer“ zaključno s danom 28. lipnja 2023.godine.

Za sve dodatne informacije o Javnom pozivu i prijemu u radni odnos možete se obratiti u ured Lokalne akcijske grupe Strossmayer“, osobno na adresu Splitska 21, 31400 Đakovo ili putem e-maila: lagstrossmayer.zazeli@gmail.com

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obaviti će se razgovor o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti obavješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi i putem kontakt telefona koji su naveli u prijavi. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obavješteni putem elektroničke pošte ili putem pošte na adresu navedenu u prijavi.

O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obavješteni u roku 15 dana od isteka roka za prijavu na Javni poziv.

Poslodavac
Lokalna akcijska grupa ,,STROSSMAYER“

Kontakt: Osobni dolazak: Splitska 21, 31 400 Đakovo

e-mailom: lagstrossmayer.zazeli@gmail.com

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNIK/CA ZA POMOĆ STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

Skip to content