OBAVIJEST JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA  7. LIPNJA 2021. (PONEDJELJAK)

Za praćenje live stream-a na Youtube treba:

1) Biti pretplaćen na Youtube kanala Općine Satnica Đakovačka. Na taj način svaki najavljeni budući stream dolazi automatski na mobitel i mail korisnika  ili

2) kliknuti na poveznicu koja vrijedi samo za  7. lipnja 2021.godine

https://www.youtube.com/watch?v=hkmS2n5Ya6A

Sukladno Obavijesti o javnom otvaranju ponuda,KLASA:945-05/21-01/85, URBROJ:2121/06-03/21-1, od 25. svibnja 2021. godine, obavještavamo sve zainteresirane da se javno otvaranje ponuda koje je započelo 1. lipnja 2021. godine u 10:00 sati, nastavlja u terminu  7. lipnja 2021. godine od 10:00 do 15:00 sati.

Skip to content