Obavijest o početku provedbe projekta Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta

Dana 5. svibnja 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0078 – Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta.

Ugovor je potpisan između Općine Satnica Đakovačka u svojstvu korisnika bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, Ministarstva gospodarstva I održivog razvoja kao posredničkog tijela razine 1, te Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost kao posredničkog tijela razine 2 .

Vrijednost ugovora iznosi 205.425,00 kn, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 174.611,25 kn što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Sredstva za sufinanciranje provedbe osigurana su iz Europskih strukturnih I investicijskih fondova.

Razdoblje provedbe projektnih aktivnosti je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0078 – Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta.

 

Utvrđene projektne aktivnosti su:

  • Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta
  • Izobrazno-informativne aktivnosti
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost
Skip to content