OBAVIJEST O SUZBIJANJU ŠTETNIH GLODAVACA

Obavještavamo mještane Općine Satnica Đakovačka da će se u periodu od 15. do 17. ožujka 2021. godine provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci ( na puteve njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ciljane vrste).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.
Mještane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:

  1. ožujka 2021. godine – Gašinci
  2. do 17. ožujka 2021. godine – Satnica Đakovačka

PRILOZI

Obavijest_deratizacija_Općina Satnica Đakovačka

Skip to content