Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone “Satnica Đakovačka”

Skip to content