ODLUKA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI

Sukladno članku 26. pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka općinski načelnik donio je Odluku o financiranju javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

Popis korisnika i tekst Odluke nalaze se u privitku objave.

Odluka o financiranju javnih potreba u kulturi 2024

Skip to content