Odluka o usvajanju strategije razvoja pametne Općine Satnica Đakovačka 2024. – 2027. godine

Na temelju dlanka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2121. i 6122.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 19. sjednici održanoj dana 15. veljače 2024. godine, donijelo je ODLUKU o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Satnica Đakovačka 2024. -2027. godine.

Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka.

Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Satnica Đakovačka 2024. – 2027.

Skip to content