Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općina Satnica Đakovačka za razdoblje 2021.-2025.

U privitku se nalazi polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2021.-2025.

 

Privitak: 

Kopija-Satnica Đakovačka_Prilog-1.-Tablicni-predlozak-za-izradu-polugodisnjeg-i-godisnjeg-izvjesca-o-provedbi-PP-JLPRS_19_07_2022

Općina Satnica Đakovačka polugodišnji PP

Skip to content