Proglašenje prirodne nepogode suše

Dana 05. listopada 2021. godine župan Osječko-baranjske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suša na području Općine Satnice Đakovačke i Općine Viškovci KLASA:920-11/21-01/3, URBROJ:2158/1-02-21-47 uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom te nanesene materijalne štete u poljoprivredi u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine.

Sukladno navedenom, pozivaju se poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika kojima je nastala materijalna šteta u poljoprivredi, da u skladu s člankom 25. Zakona o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) navedenu štetu prijave na propisanom Obrascu PN.

Prijava štete podnosi se neposrednom predajom u Jedinstveni upravi odjel Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka.

Prijavu štete moguće je podnijeti od 11. listopada 2021. – 15. listopada 2021. godine u vremenu od 12:00 – 15:00 sati.

Za prijavu štete potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni propisani obrazac PN (Obrazac PN moguće je preuzeti na internetskim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr ili u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka),
  2. Preslika Obrasca Zahtjeva za potporu za 2021. godinu, izdanog od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (LIST A i LIST B) ili presliku Obrasca ARKOD zapisnika,
  3. Izjava PN  2 (izjavu PN 2 moguće je preuzeti na internetskim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr ili u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka),
  4. Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave
  5. Drugu dokumentaciju koja podrazumijeva raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u prijavi (fotodokumentacija i dr.), radi bržeg postupanja nadležnih tijela (ukoliko je primjenjivo)

 

OBRAZAC_PN_-_Prijava_stete

Skip to content