REZULTATI IZBORA

R J E Š E NJ E  o  utvrđivanju rezultata glasovanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora Satnica Đakovačka i Gašinci.