2. Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Satnica Đakovačka

U privitku se nalazi potrebna dokumentacija za natječaj:

Obrazac za prijavu – Javne potrebe u kulturi

Privola (1)

Izvješće o utrošenim sredstvima (1)

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

B2 Obrazac proračuna

Upute za prijavitelje (1)

Tekst Javnog natječaja

Skip to content